circle-loader

Teknolojinin gelişme hızı başdöndürücü. Özellikle internet ve yeni teknolojiler ile beraber iş yapma dinamikleri de farklılaşıyor. İş dünyası için temel motivasyonlar olan kalite ve verimlilik gibi konularda yapılabilecek otomasyonlar müthiş bir ivmeyle artıyor.Teknolojinin ilk kuralı, verimli bir işleme uygulanan otomasyonun verimliliği büyüteceğidir. İkincisi ise verimsiz bir işleme uygulanan otomasyonun verimsizliği büyüteceğidir.
Bill Gates
Yazılım otomasyonları