genel

Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) Nedir?

July 23 2020

Türkçe olarak nesnelerin interneti çevrilen bu kavram; fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağlarını temsil eder. İlk defa 1991 yılında Kevin Ashton tarafından yapılan sunumda kullanılmıştır.


Nesnelerin interneti nasıl çalışır?

Bir IoT sistemi elde ettiği verileri toplamak, göndermek ve üzerinde işlem yapmak için; yerleşik işlemcilerden, sensör ve iletişim donanımlı web tabanlı akıllı cihazlardan oluşur. Örnek verecek olursak, kolunuzdaki akıllı saat gittiğiniz mesafeyi, attığınız adımları ve bu aktiviteleri yaparken kalbinizin nasıl attığını algılayan sensörlere sahiptir. Burada toplanan bu veriler bilgisayar, cep telefonu vb. cihazlar tarafından analiz edilerek hayatımızı kolaylaştırmaya ve düzene sokmamıza yardımcı olur. IoT kısaca, iki cihaz arasındaki iletişimi oluşturan en temel özelliktir. Aklınıza gelebilecek her nesnenin (telefon, bilgisayar, robot, ev sistemleri vb.) internete erişip, diğer cihazlarla iletişim halinde olabilir. İlk uygulama, Cambridge üniversitesinden bir grup akademisyen tarafından kahve makinesinin görüntülerini kameralı bir sistem ile internet üzerinden paylaşılması ile başlamıştır.

2020 yılında yaklaşık 26 ile 50 milyar arası ürünün bir şekilde internete bağlanacağı tahmin edilmektedir.


IoT sistemi nelerden oluşur?

1. Sensörleri aracılığıyla algılayan, iletebilen, depolayan akıllı cihazlardan,   

2. Güvenlik bileşenleri, denetleyiciler ve sensörler,

3. Veri iletişim alt yapısı (örneğin bulut),

4. Ham verilerden iş bilgisi üreten analitikler, uygulamalar ve insanlar.


Peki IoT'nin faydaları neler?

1. İş süreçlerini sistematik bir şekilde kontrol, izleme ve takibi,

2. Kullanıcı deneyimi geliştirilmesi,

3. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar,

4. Çalışan verimliliğini arttırır,

5. İş modellerini entegre etme ve uyarlamada kullanılır,

6. İş süreçlerindeki insan yardımıyla alınan kararları otomatize eder.


IoT uygulama alanları neler?

1. Akıllı şehir uygulamaları,

2. Akıllı çevre uygulamaları,

3. Akıllı ev uygulamaları,

4. Tedarik uygulamaları,

5. Akıllı hayvancılık uygulamaları,

6. Sağlık uygulamaları,

7. Endüstri 4.0 ile beraber makineleşmenin ve otomasyonun olduğu her yerde.


Tüm bu faydaların yanısıra  IoT bazı sorunlara da yol açmaktadır. 

Birbirlerine bağlı cihazlar sayesinde sosyal hayatımızı internet üzerinden kayıt altına sunuyor olmamız, bu verilerin gizliliği ve güvenliği üzerine düşünmemiz gereken çok önemli bir konu.

Sosyoloji profesörü Neil Gross'un deyişiyle;

"Gelecek yüzyılda, dünya gezegeni elektronik bir cilde sahip olacak , insanlar duygularını desteklemek ve iletmek için interneti bir iskele olarak kullanacak"

Neil Gross bu sözü ile dijital kültür ve teknolojinin hayatımızın her alanında ne kadar önemli bir yer kaplayacağını kısa ve öz bir biçimde anlatmıştır.