genel

Tim Berners-Lee Kimdir?

September 27 2020

8 Haziran 1955 yılında Londra'da doğmuştur. Ağ üzerinde birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemi olan World Wide Web'in (www) mucididir. Matematikçi olan anne ve babası aynı zamanda ilk bilgisayarın yapım aşamasında yer almışlardır. Ona en büyük entellektüel etkisi kimin olduğu sorulduğunda, “Anne ve Babası“ olduğunu söylemiştir. “Bilgisayarlar yapıyorlardı, bu yüzden her şeyin matematik olduğu bir dünyada büyüdüm ve bir şeyleri programlayabilme heyecanı çok taze“ ifadesini kullanmıştır. 

Oxford Üniversitesi Fizik bölümünde Lee'nin, “hackerlık“ yapmasından dolayı okuldaki bilgisayarları kullanması yasaklanmış ve bunun üzerine eski bir televizyonu kullanarak kendi bilgisayarını yapmıştır. 

1976 yılında üniversiteden mezun olan Tim Berners-Lee, CERN'de yazılım mühendisi danışmanı olarak çalışmaya başladı. 1989 yılında CERN laboratuvarında HTML dilini geliştirdi ve “www“ olarak adlandırılan bilgi sistemini icat etti.

1990 yılında ilk ağ tarayıcısı yazılımını geliştirdi . “info.Cern.ch.“ olarak bilinen dünyanın ilk web sitesini yazan ve bu sayede web sayfalarının başkaları tarafından görüntülenebilmesini sağlayan Tim Berners Lee, en büyük hayalini gerçekleştirmiş oldu. 1994 yılında dünya çapında ağ ile ilgili standartları belirleyen W3C (World Wide Web Consortium)'yi kurdu. Tim Berners Lee, MIT'de (Massachusetts Institute of Technology) kıdemli araştırmacı ve Southampton Üniversite'nde bilgisayar bilimleri profesörüdür aynı zamanda. Aynı zamanda kurucusu olduğu W3C'nin başkanlığını da yapmaktadır.

Tim Berners Lee, webin 28'inci yaş gününde yayınladığı açık mektupta, internetteki üç tehdidin altını çizdi.

Lee'nin tespit ettiği tehditler; kişisel bilgilerin kontrolünün yitirilmesi, yalan haberlerin yaygınlaşması ve siyasi reklamların yeterince şeffaf olmaması olarak özetlenebilir. Ancak ona göre en tehlikeli olanı, kişisel bilgilerimizin kontrolünü kaybediyor olmamızdı. Bu tehditlerle mücadele etmek için beş yıllık bir strateji belirlediğini ifade eden Berners- Lee, webin nasıl ve ne gibi amaçlarla kullanıldığını tartışmaya açmak istediğini belirtti. Kişisel bilgi paylaşımlarının suistimal edilmesinin ifade özgürlüğü üzerinde otosansüre neden olacak bir etki yarattığına dikkat çekerek, buna karşı savaş açtığını ifade etti. Ayrıca etik olmayan siyasi reklamların da daha sıkı bir düzenlemeye tabi olması için çağrıda bulundu.

Tim Berners-Lee, şimdilerde internetin küresel işbirliği ve ifade özgürlüğünü güçlendiren bir ortam olarak kullanılması üzerine çalışıyor. Bugün gelinen noktada internetin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Lee, “Öngördüğüm webi henüz görmedik. Gelecek hala geçmişten çok daha büyük.“ ifadelerini kullandı. 

İngiliz kraliçesi II. Elizabeth tarafından Sir ünvanı alan Lee, 1966'dan bu yana The Association for Computing Machinery tarafından “bilgisayar bilimine teknik anlamda katkı yapan kişilere “, ingiliz bilgisayar bilimci Alan Turing anısına verilen Turing Ödülünün son sahibi oldu. Bu ödül, bu alandaki en prestijli ödül olarak kabul ediliyor. İnternetin temellerini atmanın yanı sıra bunu zarif bir biçimde yapmış olması ödülün Tim Berners- Lee'ye gitmesindeki en önemli etken olarak öne çıkıyor. 

İnternetin babası olarak bilinen Tim Berners-Lee, şu anda W3C'nin başkanı, MIT ve Oxford Üniversite'nde bilgisayar bilimi profesörlüğü yapmaktadır.